Jdi na obsah Jdi na menu
 


Special Forces


United States Army Special Forces, také známé jako Zelené barety, jsou speciální operační síly Spojených států vycvičené k nekonvenčnímu válčení a speciálním operacím. Jejich vznik v podobě 10.skupiny speciálních sil (10th Special Forces Group) zapříčinil plukovník Aeron Bank v roce 1952. Během války ve Vietnamu se jednotka rychle rozšířila. 1.října 1982 bylo dočasně uvedeno v činnost 1.velitelství speciálních operací (1st Special Operations Command). Pod toto velitelství spadaly veškeré speciální síly. 27.listopadu 1990 se velitelství přejmenovalo na Americké armádní velitelství speciálních sil (US Army Special Forces Command).

Vojáci speciálních sil jsou v první řadě využíváni ke spolupráci a výcvikovým funkcím pro spřátelené vlády zahrnuté v protipovstaleckých operacích, nebo jako spolupracovníci a výcvikoví poradci pro členy povstaleckých sil nebo partyzánů, které si přeje americká vláda podporovat.

Na operativní úrovni jsou speciální síly obvykle složeny ze 12-ti členných A týmů, se dvěma důstojníky a deseti řadovými členy. Každý člen týmu je považován za odborníka ve vojenských specialitách svého oboru (Military Occupational Specialties - MOS) takových, jako jsou pěchotní zbraně, demolice, zdravotnictví, komunikace atd. Každý člen je také vycvičen přinejmenším v jedné další MOS, aby mohl zastat funkci zraněného nebo zabitého kamaráda. Pro každého je nutností znalost jazyka hostitelského národa či povstalecké skupiny.

Všichni členové US Army Special Forces jsou dvojití dobrovolníci. Nejdříve dobrovolně podstupují vzdušný trénink a poté trénink speciálních sil. Výcvik speciálních sil je většinou prováděn na Fort Bragg, v Severní Karolíně, a nazývá se "Q" kurz (Qualification).

Mise
 • Primární mise: nekonvenční válčení;
Vytvoření a zrušení
 • Vytvoření: 19.červen 1952
Jednotky
 • Special Forces Command
 • 1st Special Forces Group (Airborne)
 • 3rd Special Forces Group (Airborne)
 • 5th Special Forces Group (Airborne)
 • 6th Special Forces Group
 • 7th Special Forces Group (Airborne)
 • 8th Special Forces Group
 • 10th Special Forces Group (Airborne)
 • 11th Special Forces Group
 • 12th Special Forces Group
 • 19th Special Forces Group (Airborne), National Guard
 • 20th Special Forces Group (Airborne), National Guard
 • Training Group
 • Civil Affairs and Psychological Operations Command
 • 77th Special Forces Group
 • 38th Special Forces Comp
 • 46th Special Forces Comp
 • Military Advisory Command Vietnam/Studies and Observation Group
 • Provincial Reconnaissance Unit Republic Vietnam
 • Special Forces Headquarters Provincial Detachment Korea
 • Bright Light Republic Vietnam
 • Forces Armee Nationes Khmeres/United States Army Republic of Vietnam Individual Training Group
 • Joint Casualties Resolution Center
 • Special Forces Advisors Republic of Vietnam
 • White Star - Hotfoot
 • 1st Special Service Force
Velitelství
 • Fort Bragg, Severní Karolína, Spojené státy

A takhle vypadá...

Odvod do armády

Aby jste se mohli stát součástí armádních Zelených baretů, musíte být psychicky i fyzicky odolní, vydržet náročný výcvik a postavit se čelem ke všem výzvám. Mimo to také musíte vyhovovat následujícím podmínkám:

 • Být muž ve věku 20 až 30 let (do Speciálních sil nejsou přijímány ženy)
 • Být občan Spojených států amerických
 • Mít vysokoškolský diplom

 

Celistvý výcvikový kurz nováčků, kteří splnili podmínky pro příjetí k Zeleným baretů, začíná ve středisku Fort Benning v Georgii. Sestává se ze základního a pěchotního tréninku trvajícího 14 dní. Po jeho dokončení se kurz uchyluje ke třítýdennímu vzdušnému výcviku, po jehož splnění je potenciální voják US Special Forces poslán do Fort Bragg v Severní Karolíně na první přípravný kurz pro speciální operace (Special Operations Preparation Course - SOPC). Tento výcvik o délce 30 dnů pomáhá kandidátům připravit se na první fázi výběru ke speciálním silám (Special Forces Assessment and Selection - SFAS). Tato fáze se zaměřuje na fyzický výcvik a také na jednu z nejdůležitějších dovedností, kterou může voják speciálních sil disponovat, tedy na pozemní navigaci. Projití tímto kurzem nezaručuje, že se vojáků podaří splnit SFAS.

Dalším krok tvoří výcvik přežití o délce 24 dnů, v němž je testována inteligence, bystrost a vynalezávost. Pokud potenciální zájemce o službu v jednotce splní tento stupeň, obvykle se vrací na dočasnou dobu ke své předchozí jednotce, aby zde vyčkal do začátku "Q kurzu" (Special Forces Qualification Course).

SF Qualification Course

Q kurz speciálních sil se skládá z pěti fází (II-VI). Kdo jimi projde, stane se příslušníkem Speciálních sil, jedním z armádních odborníků na nekonvenční válčení.

Před svým přiřazením k 1.speciální válečné výcvikové skupině (1st Special Warfare Training Group (Airborne)) na Fort Bragg je po uchazečích požadováno účastnit se náročného třítýdenního kurzu taktiky malých jednotek. Jeho cíl tvoří obeznámit vojáky se základními dovednostmi hlídek a přežití v zalesněném prostředí.

Poté, před oficiálním zahájením druhé fáze, navštěvují vojáci s hodností rotného (Staff Sergeant - E-6) a níže Primary Leadership Development Course v Camp Mackall. V roce 2006 byly tři týdny výcviku SERE (Survival, Evasion, Resistance and Escape) vnořeny do rozšířených osnov druhé fáze a následovaly okamžitě po završení etapy výcviku taktiky malých jednotek.

Rekruté se poté vracejí zpátky na Fort Bragg, kde je čeká třetí fáze Q kurzu a kde trénují jedno z pěti užších zaměření Zelených baretů, kam patří:

 • 18A, SF Officer;
 • 18B, SF Weapons Sergeant;
 • 18C, SF Engineer Sergeant;
 • 18D, SF Medical Sergeant;
 • 18E, SF Communications Sergeant

Po dokončení studia navštěvují vojáci rozsáhlé instruktáže o nekonvenčním válčení (čtvrtá fáze) a jazykovou školu (pátá fáze). V té se učí dokonalé znalosti nejméně jednoho cizího jazyka, mezi něž patří například arabština, španělština, čínština a ruština.


A ještě pár řádku....

U.S. Army Special Forces

Zelené barety

 

Hned v úvodu je nutno si vysvětlit, že žádná jednotka se nejmenuje Zelené barety. Je to pouze přezdívka speciálních jednotek, které nosí právě zelené barety. Právě u jedné z těchto jednotek měl sloužit John Rambo. Příslušníci těchto jednotek otevřeně říkají, že ve filmech a knihách o Rambovi jsou představeni úplně jinak. Pojďme se tedy podívat na to, co jsou speciální jednotky U.S. Army ve skutečnosti.Hlidka speciálních jednotek sahá do II. Světové války. Jako počátek je považována 1st Special Service Force. Ve skutečnosti však jsou speciální jednotky, jak je známe dnes, dítkem “Studené války.” Jednotka začala být seskupována v roce 1952 ve známé líhni výsadkářů Fort Bragg. Pak se brzy přesunula do Bad Tolz v Německu (tehdy západním). Tato jednotka byla označena jako 10th SFGA, ačkoliv byla vlastně tehdy jedinou jednotkou. Účelem, proč tato jednotka vznikla, bylo to, že ve východní Evropě ovládané SSSR nebyly k dispozici už hnutí odporu, a tak tato jednotka měla v případě války působit jako základní partyzánský oddíl, který bude vytvářet v dané zemi hnutí odporu. S nasazením se počítalo i hlavně v případě, že se armády států Varšavské smlouvy rozjedou na západ. Tyto jednotky by zůstaly v Bavorsku a podporovaly tamní hnutí odporu. Mnoho akcí bylo prováděno pod vedením CIA, která dostala řadu kvalifikovaných lidí. Mimochodem vojáci speciálních jednotek hovořili takovým Bavorským dialektem, že při cvičeních je výsadkáři běžně považovali za místní zemědělce a často si z nich anglicky utahovali. Čas od času se pak výsadkáři nestačili divit, že na ně chodí hlášení, že se nechovají k místním obyvatelům laskavě.

Ještě mi dovolte krátké, ale nutné odbočení. Je trochu zmatek v pojmu speciální jednotky. Díky tomuto zmatku také vznikají dohady o to, která jednotka je lepší. Pokusím se vysvětlit strukturu zvláštních operací v amerických ozbrojených složkách. U.S. Army má kromě pozemních jednotek i jednotky výsadkové. Ty jsou označovány za “požární oddíly”. Známá 82. a 101. Jsou nasazovány na místech, kde rychle potřebujete zasáhnout nebo demonstrovat sílu. Jedná se o jednotky, které po seskoku se pohybují a chovají podobně jako běžná armáda. Jejich odhodlání je na poněkud vyšší úrovni než u běžných pozemních jednotek. Pak zde máme tzv. speciální výcvik Rangers a jednotky Rangers. Jedná se program maximálního zefektivnění bojové činnosti družstev. Jedná se o lehkou pěchotu, která bývá používána podobně jako výsadkáři, ale soustřeďují se na průzkum a boj v malých skupinách. Dále zde nalezneme Special Forces – Speciální jednotky (síly). Ty se používají pro netradiční bojové operace a operace jiné než válka. Jedná se 12 členné skupiny, které jsou používány jako poradci v zemích třetího světa, vedoucí hnutí odporu nebo jednotky pro dlouhodobý pobyt daleko v týlu protivníka. Z těchto jednotek se vyčlenili 1st SFOD-D (Delta Force), kteří jsou používáni na protiteroristické akce mimo území USA, zásahy zvláštního charakteru a jiné akce, ke kterým se vláda USA nebude hlásit.

Námořnictvo má svou strukturu částečně podobnou této. Jedná se pěchotu USMC, průzkumné jednotky RECON USMC a jednotky SEAL. Za protiteroristické operace na území USA je zodpovědná FBI nebo speciální policejní týmy SWAT jednotlivých států. Někdy se říká speciální jednotky všem těmto jednotkám. Je lepší nazývat obecně tyto jednotky jako jednotky pro zvláštní operace. Pokud se podíváte na zaměření jednotlivých jednotek, tak zjistíte, že vlastně nemáte co porovnávat. Není tedy lepší nebo horší. Může být pouze daná jednotka použita nevhodným způsobem, což se může stát všude i v USA.

 

Historie

Skutečným válečným nasazením však byla válka ve Vietnamu. Vojáci speciálních jednotek byli první kdo se do toho konfliktu zamotali a byli mezi posledními, kdo Vietnam opustili. Více méně tam byli jak před tak i po. Hlavní složkou speciálních jednotek je tzv. A-tým. Tyto A-týmy o síle 12 mužů organizovaly hnutí odporu z domorodých kmenů horalů. Je zajímavé že tyto kmeny tvoří 20% obyvatelstva, ale obývají 70% území! Mimochodem byli jihovietnamci považováni za ekvivalent opice. Dokážete si pak představit, že vztahy mezi horaly a lidmi z měst nebyly nejrůžovější. Do jak nepříjemné situace se dostali vojáci speciálních jednotek, když byli převeleni pod jihovietnamské vedení, které jejich jednotkami hnutí odporu doslova opovrhovalo, vám nemusím jistě vysvětlovat.

Přesto i ta nejhorší válka jednou skončí a tak skončila i válka ve Vietnamu. Pak následovala Grenada, Perský záliv, Somálsko a státy bývalé Jugoslávie. Tolik k historii, ale pojďme se podívat na výběr příslušníků speciálních jednotek U.S. Army.

Výběrové řízení – SFAS a SFQC (Hodnocení a výběr pro speciální jednotky) – jak vidíte, Američané si potrpí na zkratky. Tato zkratka je používána pro 23 denní výběrový kurs spojený s přípravou na SFQC – Special Forces Qualification Course (Kvalifikační kurs speciálních jednotek). Před tím než se dostanete k SFAS tak musíte být specialisté, pokud jste obyčejní vojáci a pokud se jedná o důstojníky, ti musejí dosáhnout hodnosti nejméně 1st lieutenant. Jste pozváni na osobní pohovory, kde je vám vysvětlena funkce 12 členných skupin, které jsou základním kamenem speciálních jednotek, jak bude vypadat výcvik a co se od vás očekává. Jste dotazováni na důvody svého rozhodnutí. Podmínkou účasti je i naprostá bezúhonnost. To rozhodně znemožní, aby se do speciálních jednotek dostali různí týpci, kterým není nic svaté. zahrnuje různé psychologické a fyzické testy. Psychologové si vás vezmou na pohovor a budou zjišťovat zda-li nejste psychicky labilní osoba. Voják musí splnit standardy armádního fyzického testu pro věk 17 – 21 let a získat tak nejméně 206 bodů. Musí uplavat 50 metrů v uniformě a překonat 24 km s batohem těžkým 25kg a zbraní. sestává ještě více z pochodů, ale přibývá také překážkový běh složený z překážek zatěžujících horní polovinu těla. Součástí je navigační část nazvaná STAR. Je to 18 km přes kopcovitý terén a vodní plochy. Nesmí chodit po cestách ani mýtinách a postupuje se v noci bez ohledu na počasí. Je to nedelší trasa v armádě, kterou musí ujít voják sám s těžkým batohem. se zaměřuje na umění vedení a spolupráce. Kandidáti jsou rozděleni na 12 členné skupiny, které musejí reagovat na určité stresové situace. Jsou postaveni před určitý problém a je hodnoceno jak a v jakém čase jej vyřeší. Například je úkolem přesunout vlek na vzdálenost 18 km. Jedním z nejhorších úkolů je “Sandman”. Dva stěhovací 100l pytle jsou naplněny pískem a představují sestřelené piloty. Úkolem skupiny je dopravit…

SFAS – Special Forces Assessment and Selection

První týden

Druhý týden

Třetí týden

Je docela běžné, že vojáci shodí až 15 kg své hmotnosti bez ohledu na to, že se do nich cpe jídlo horem dolem. Je to i psychicky náročné. Instruktoři tvrdí, že za ty tři týdny se jim podaří zlomit každého. Pro pokračování v SFQC je vybráno průměrně 50% uchazečů.

Po SFAS ještě nejste za vodou. Musíte prodělat výsadkový výcvik pokud jej ještě nemáte a také výcvik velitele malých skupin. Pro ty, kteří budou spojaři to znamená zúčastnit se 8 týdenního kurzu morseovky.

Jakmile se dostanete do SFQC absolvujete 80 hodinový kurz velitele a speciálních operací.

Ve druhé fázi důstojníci mají 15 týdenní instruktáž o doktríně, poslání a možnostech speciálních jednotek. Ostatní vojáci si vyberou jeden ze čtyř kurzů. 13 týdnů dlouhý kurs zbraňového specialisty nebo ženisty, 21 týdnů dlouhý kurs pro spojaře a 45 týdnů trvající kurs pro mediky. – zaměření je na ovládání všech typů zbraní, se kterými se můžete setkat. Důležité je také umění navádění palby. Nejen pomocí balistických počítačů, ale také pomocí nejroztodivnějších příručních pomůcek. Účelem je umět zajistit palebnou podporu všude na světě.

Kurz pro zbraňové specialisty

Kurz pro ženisty

Kurz pro spojaře

Kurz pro mediky

Po ukončení těchto specializovaných kurzů následuje stmelovací cvičení Robin Sage. Zde jsou dáni do skutečných A-týmů a musí dokázat, že dokáží spolupracovat v bojových podmínkách. Na konci tohoto cvičení je vysněný zelený baret s odznakem Special Forces s nápisem DE OPPRESSO LIBER (osvobodit z útlaku) a “fleší” jednotky. Fleš je látkový podklad pod odznak a jeho barva určuje, ke které jednotce patříte. 10th SFGA má například zelenou.

Pokud si myslíte, že už je konec všem školením, tak jste zase na omylu. Následuje čtyř až šesti měsíční kurz ve vybraném jazyku. Pokračujete také ve výcviku volného pádu a nebo výcviku odstřelovačů. Specialitou těchto odstřelovačů je i to, že umějí delaborovat cizí munici a přebít ji tak, aby byla vhodná pro jejich zbraň. To, že by jim došly náboje, je pro ně řešitelný problém.

Příslušníci speciálních jednotek U.S. Army jsou vlastně učiteli a ne bandou hrdlořezů. Díky nim je v mnoha vesnicích třetího světa voda a hygiena a mnoho malých dětí ani neví, že při jejich příchodu na svět byl nějaký chlap se zeleným baretem. DE OPPRESSO LIBER!

– po absolvování tohoto kurzu budete umět postavit nejen různé mostky, ale i různé stavby latrínou počínaje a nemocnicí konče. Součástí tohoto kurzu je pyrotechnika. Účastníci se učí dezaktivovat více než 50 amerických a cizích min. – spojaři se musejí nejen naučit morseovku jak už bylo řečeno, ale musejí vědět téměř vše o různých spojovacích prostředcích. Musejí se naučit používat šifrovací a dešifrovací tabulky a přístroje. Důležité je i to, aby dokázali dělat některé opravy. V současné době se výcvik skládá i ze satelitní a digitální komunikace. – absolventi těchto kurzů jsou vlastně skutečnými lékaři. Po ukončení kariéry ve speciálních jednotkách se jich hodně dále věnuje medicíně. Jsou skutečnými specialisty a na jejich činnosti mnohdy závisí úspěch celé operace. Jsou tou hlavní osobou pří získávání “srdcí a mozků” domorodého obyvatelstva pro hnutí odporu. To, že jsou opravdu dobří dokazuje to, že svůj výcvik provádějí na úrazových odděleních v amerických nemocnicích a není pro ně problémem vytrhnout odborně zub, provést operaci slepého střeva a odrodit dítě. Během akce se nemůžete odskočit zeptat pana docenta jak se to či ono dělá, a zda-li toto je vhodnější než tamto.
Speciální jednotky U.S. Army (Zelené barety)
Žádné komentáře